SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

OM kód: 203034/002 | 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.

Intézmény logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Általános információk a közösségi szolgálatról

Ezen menüpontban szeretnénk tanulóinknak és szüleiknek segítséget nyújtani, hogy hozzáférhessenek a közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb információkhoz és a szükséges dokumentumokhoz.

 

Az 50 közösségi szolgálati óra az érettségi megkezdésének feltétele

A köznevelési törvény értelmében a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezniük az érintett tanulóknak.

A közösségi szolgálat teljesítése csak tanórán kívül történhet. Az iskola keretein kívül teljesített órák számának el kell érnie a 25 órát. Tanítási napokon legfeljebb napi 3 órát, egyébként legfeljebb napi 5 órát teljesíthetnek a tanulók.

 

A közösségi szolgálat területei

- egészségügyi,
- szociális és jótékonysági,
- oktatási,
- kulturális és közösségi,
- környezet- és természetvédelemi,
- katasztrófavédelmi
- az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
- az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési tevékenység.

 

A közösségi szolgálat célja

A közösségi szolgálat célja, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik felnőtt korukban hajlandók egymásért és a környezetért felelősséget vállalni. Felnőttkorban a közösségért érzett felelősség felvállalásának egyik módja az önkéntesség, vagyis a közösség érdekében ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. 
A közösségi szolgálat azonban nemcsak önkéntességre nevel, számos személyiségfejlesztő hatása ismert. A legfontosabb, hogy a tanulók az iskolai keretek közül kilépve, tapasztalatok útján tanulnak. Közben az adott feladattól függően fejlődhet kommunikációs, együttműködési és empatikus készségük, szociális érzékenységük. Beleláthatnak a fogadóintézmény működésébe, egy-egy szakma művelőinek életébe, ami új dimenziókat nyithat pályaválasztáskor. A közösségi szolgálat során a tanulók megismerkednek a munka világával, részt vehetnek a helyi közösségek hagyományőrző tevékenységében, és látva a közösségükben aktív szerepet vállaló felnőttek példáját, felkészülhetnek a tudatos, felelős állampolgári létre.

Iskolánk közösségi szolgálati koordinátora

Bármilyen kérdés, probléma esetén kérjük, forduljon bizalommal koordinátorunkhoz.
Elérhetőségünk: kozossegi@dunaferriskola.hu

Közösségi szolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodásaink

Iskolánknak jelenleg több mint száz együttműködési megállapodása van.

Iskolánk tanulói csak olyan szervezetnél teljesíthetnek közösségi szolgálatot, amellyel már van érvényben lévő együttműködési megállapodásunk! 

A megállapodások tartalmazzák az intézmények kapcsolattartójának, mentorának és az aláírásra jogosult személynek az elérhetőségét, valamint az ott végzendő munka jellegét.

Együttműködési megállapodások listája

 

Élmények, tapasztalatok

A közösségi szolgálati órák dokumentálásához az elvégzett tevékenységek élményeinek, tapasztalatainak leírása is hozzátartozik. Iskolánk szöveges dokumentum formájában kéri ezt az élménybeszámolót, amit a tanulók természetesen fotókkal is kiegészíthetnek. A végzős osztályok a Moodle rendszerbe tölthetik fel a kész dokumentumot:

http://moodle.dunaferriskola.hu/


Tanulóink élményei

Akik elsőként teljesítették az 50 óra közösségi szolgálatot

Virágtartók festése a Jószolgálati Otthonban

Kézműveskedés a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Az erdei tornapálya felújítása és kerítésfestés a Móra iskolában

Nyári szertárfestés 2014

Tiszta utcák, tiszta terek 2014

Tanulóink a Rácalmási Tökfesztiválon

Halloween a Villamos Tagiskolában 2014

Karácsonyi játékdélután a Jószolgálati Otthonban 2015

Az olvasókör tapasztalatai 2015

Welcome Sunshine 2016

Rendvédelmi projekt 2017

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Közösségi Jelentkezési lap

Közösségi szolgálati napló

Az Iskolai Közösségi Szolgálat élményei, tapasztalatai segítő kérdésekkel

Iskolaváltás esetén kiállítandó igazolás az IKSZ órákról


Partnereink

 • IKSZ
 • 60 éves a Dunaferr
 • Dunaferr iskola tanulóiért alapítvány
 • Dunaújvárosi diák sportegyesület
SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola

   2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.

  • Telefon: +36 25 413 842

   E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu

   OM azonosító: 203034/002


  2023Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola